Kontakta oss
stäng

Kontaktuppgifter

Telefonnummer Epost

info@vvatten.se

fornamn.efternamn@vvatten.se

Besöksadress

Pappersbruksallén 1 A, 702 15 Örebro

Postadress

Box 33 510, 701 35, Örebro

Kontaktpersoner

Bild på Patrik Schelin

Patrik Schelin

Vd

Bild på Lisa Ahlström

Lisa Ahlström

Projektchef

Bild på Tove Engqvist

Tove Engqvist

Kommunikationsansvarig

Bild på Anders Tell

Anders Tell

Biträdande projektchef

Bild på Lars Ferbe

Lars Ferbe

Senior advisor

Bild på Erik Blom

Erik Blom

Markförhandlare

Bild på Albin Månsson

Albin Månsson

Projektledare Miljö

Bild på Anna Grönholm

Anna Grönholm

Projektledare Berg

Bild på Mikael Olsson

Mikael Olsson

Projektledare Ledningsnät

Bild på Jennie Brobakken

Jennie Brobakken

Projektkoordinator

Se till att ditt ärende hamnar rätt

Vad är Vätternvatten?

Vätternvatten är ett kommunalägt bolag som ägs av Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Örebro kommun. Målet är att från år 2031 kunna leverera dricksvatten till invånarna i delägarkommunerna.

Rent vatten - ingen självklarhet

Mitt i Sverige, med många natursköna kommuner, ligger Örebroregionen. Här vill många bo och ett stadigt ökande invånarantal förväntas även i framtiden.

En förutsättning för ett fungerande samhälle är rent vatten, och de flesta av oss tar nog vattnet för givet. När vi spolar i toaletten eller vill ha ett glas kallt vatten ska det bara finnas där.

Något som många inte vet är att det finns en stor risk för problem med både vattenkvalitet och tillgången på vatten för flera kommuner i Örebroregionen.

Visste du till exempel att det inte finns någon plan b för våra nuvarande dricksvattenlösningar om olyckan skulle vara framme? Och har du reflekterat över att vårt föränderliga, allt torrare klimat, medför påfrestningar för den framtida dricksvattenförsörjning?

De här frågorna har vi tänkt på, och som en lösning har Vätternvatten bildats.

Med Vätternvatten får vi:

Tryggat vatten för framtida generationer

Vatten från en sjö med mycket god vattenkvalitet

En trygg organisation

En hållbar lösning

Vatten som räcker till alla

Möjlighet till reservvatten

Skapat utifrån ett framtidsperspektiv

Vätternvatten planeras utifrån ett framtidsperspektiv och den förbrukning av vatten som tros vara aktuell åren 2050­–2070, med framåtblick mot sekelskiftet år 2100. Det innebär att projektet utformas för att möjliggöra en regional dricksvattenförsörjning för det invånarantal som kan förväntas framöver.

Växande region kräver nya lösningar

Den gemensamma årsmedelförbrukningen av dricksvatten för Kumla, Lekeberg Hallsberg och Örebro kommun uppgår idag till cirka 20 miljoner kubikmeter (Mm³). År 2050 uppskattas årsmedelförbrukningen för kommunerna öka till cirka 30 Mm³ och under perioden 2050–2100 kan årsmedelförbrukningen komma att öka ytterligare till närmare 45 Mm³.

Med Vätternvatten säkras den framtida vattentillgången, så att tillgången på rent vatten är lika självklar i framtiden som idag.

Vätternvatten i fickformat

Bild på VD göran Lunander

Läs och ladda ner broschyren om Vätternvatten

Här kan du läsa och ladda ner broschyren om Vätternvatten. Broschyren är en lättläst sammanfattning av Vätternvattens bakgrund, syfte och tekniska lösning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 26 Oktober 2021 Uppdaterad: 5 Juli 2022