Kontakta oss
stäng

Kontaktuppgifter

Telefonnummer Epost Besöksadress

Pappersbruksallén 1 A, Örebro

Postadress

Box 33 510, 701 35, Örebro

Kontaktpersoner

Bild på Patrik Schelin

Patrik Schelin

Vd

Bild på Lisa Ahlström

Lisa Ahlström

Projektchef

Bild på Anna Håkansson

Anna Håkansson

Ekonomichef

Bild på Tove Engqvist

Tove Engqvist

Kommunikationsansvarig

Bild på Anders Tell

Anders Tell

Biträdande projektchef

Bild på Lars Ferbe

Lars Ferbe

Senior advisor

Bild på Erik Blom

Erik Blom

Markförhandlare

Bild på Albin Månsson

Albin Månsson

Projektledare Miljö

Bild på Anna Grönholm

Anna Grönholm

Projektledare Berg

Bild på Mikael Olsson

Mikael Olsson

Projektledare Ledningsnät

Bild på Jennie Brobakken

Jennie Brobakken

Projektkoordinator

Se till att ditt ärende hamnar rätt

Undersökningar

För att kunna utreda, projektera och söka tillstånd för det framtida dricksvattensystemet genomför Vätternvatten undersökningar av grundvatten, jord och berg.

Undersökningar av grundvattenförhållanden

Sedan år 2014 har Vätternvatten utfört vattenprovtagning, nivåmätningar och analyser av grundvattnet längs den planerade tunnellinjen. Bland annat för att kunna följa och utvärdera grundvattennivåer före-, under- och efter byggnationen.

Alla dricksvattenbrunnar och energibrunnar i området för den planerade tunnellinjen har inventerats och lokaliserats genom att kontakta mark- och fastighetsägare, fältinventera och inhämta material från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

Baserat på alla underlag som inhämtas görs sedan beräkningar och bedömningar av om grundvattennivåer i området kommer att påverkas.

Undersökningar av jord och berg

Fältundersökningar och undersökningsborrningar har utförts längs den planerade tunnellinjen i flera omgångar sedan år 2013. Detta görs för att få ökad kunskap om markförhållanden och bergkvalitet, från intagsområdet vid Harge till det planerade vattenverket i Håkamo.

Undersökningarna ger bland annat svar på vilken sammansättning och kvalitet berget har, samt var och hur stora svaghetszoner passeras. Resultaten utgör underlag för Vätternvattens arbete med en mer detaljerad förprojektering avseende tekniska lösningar för byggnation av tunneln.

Besök SGU:s webbsida för mer information om jord, berg och grundvatten. Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 20 Januari 2022 Uppdaterad: 27 Januari 2022