Kontakta oss
stäng

Kontaktuppgifter

Telefonnummer Epost Besöksadress

Pappersbruksallén 1 A, Örebro

Postadress

Box 33 510, 701 35, Örebro

Kontaktpersoner

Bild på Patrik Schelin

Patrik Schelin

Vd

Bild på Lisa Ahlström

Lisa Ahlström

Projektchef

Bild på Tove Engqvist

Tove Engqvist

Kommunikationsansvarig

Bild på Anders Tell

Anders Tell

Biträdande projektchef

Bild på Lars Ferbe

Lars Ferbe

Senior advisor

Bild på Erik Blom

Erik Blom

Markförhandlare

Bild på Albin Månsson

Albin Månsson

Projektledare Miljö

Bild på Anna Grönholm

Anna Grönholm

Projektledare Berg

Bild på Mikael Olsson

Mikael Olsson

Projektledare Ledningsnät

Bild på Jennie Brobakken

Jennie Brobakken

Projektkoordinator

Se till att ditt ärende hamnar rätt

För mark- och fastighetsägare

För att Vätternvatten ska kunna lösa regionens dricksvattenförsörjning behövs tillgång till områden för det planerade dricksvattensystemet. Det handlar om mark och fastigheter i anslutning till Vätternvattens anläggningar.

Fastighetsägare har kontaktats

Vätternvatten har sedan länge arbetat med undersökningar av mark, berggrund och grundvattennivåer för projektet och har då kontaktat och tecknat överenskommelser om detta med berörda fastighetsägare.

En hand som signerar ett kontrakt. Det syns inte i bilden vad som står på kontraktet.

Skogsmarker med begränsad bebyggelse

Den planerade dricksvattentunneln kommer förläggas på djup upp till över 100 meter under markytan, som i berört område i huvudsak består av skogsmarker med begränsad bebyggelse. Sträckningen planeras bland annat för att medföra minsta möjliga påverkan på berörda fastigheter, minimera tunnellängden och undvika bergborrade brunnar.

Bild på en skog med en grusväg.

Ett påverkansområde kommer att definieras

Längs den planerade tunnellinjen kommer Vätternvatten, inför tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen, att definiera ett så kallat påverkansområde. Inom påverkansområdet kan en grundvattensänkning i jord och berg komma att ske under anläggnings- och driftskedet.

Via olika kontrollprogram kommer Vätternvatten att följa vilken påverkan tunneln har på omgivningen. Utifrån kontrollprogrammen planeras åtgärder som förhindrar, minimerar och kompenserar eventuella konsekvenser

Mer information ges till berörda fastighetsägare när tunnellinjen är fastställd.

Markförlagda ledningar

Från vattenverket i Hallsberg kommer det att anläggas vattenledningar till delägarkommunerna. Den planerade sträckan för ledningarna kommer att utgå från flera kriterier. Sträckan planeras på åkermark eller annan öppen mark för att undvika bebyggelse och möjliggöra viss markanvändning ovan ledningarna.

Ledningssträckan kan även följa befinliga kraftledningsgator där förfogandet över marken redan är begränsat. Varje delägarkommun har även anvisat Vätternvatten ett antal fasta passagepunkter som sträckan anpassas till.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 8 December 2021 Uppdaterad: 13 Maj 2022