Kontakta oss
stäng

Kontaktuppgifter

Telefonnummer Epost

info@vvatten.se

fornamn.efternamn@vvatten.se

Besöksadress

Pappersbruksallén 1 A, 702 15 Örebro

Postadress

Box 33 510, 701 35, Örebro

Kontaktpersoner

Bild på Patrik Schelin

Patrik Schelin

Vd

Bild på Lisa Ahlström

Lisa Ahlström

Projektchef

Bild på Anders Tell

Anders Tell

Biträdande projektchef

Bild på Lars Ferbe

Lars Ferbe

Senior advisor

Bild på Tove Engqvist

Tove Engqvist

Kommunikationsansvarig

Bild på Denis Dosic

Denis Dosic

Ekonomiansvarig

Bild på Bettan Bergström

Bettan Bergström

Upphandlingsansvarig

Bild på Erik Blom

Erik Blom

Markförhandlare

Bild på Albin Månsson

Albin Månsson

Projektledare Miljö

Bild på Anna Grönholm

Anna Grönholm

Projektledare Berg

Bild på Mathias Engvall

Mathias Engvall

Projektledare sjöledningar/intag

Bild på Mikael Olsson

Mikael Olsson

Projektledare Ledningsnät

Bild på Jennie Brobakken

Jennie Brobakken

Projektkoordinator

Bild på Amanda Hedström

Amanda Hedström

Datasamordnare

Se till att ditt ärende hamnar rätt

Markåtkomst

När vattnet ska föras från Vättern till det nya vattenverket utanför Hallsberg och vidare ut till delägarkommunerna, behövs markåtkomst för bland annat bergtunneln, byggetableringar och markförlagda ledningar.


Vätternvattens mål är alltid att så långt det är möjligt komma överens med dig som mark- och fastighetsägare, om våra vägar och intressen möts.

Ledningsrätt

Vätternvattens verksamhet och anläggningar kommer att generera olika typer av påverkan. För områden och utrymmen som behövs för bergtunnel och ledningsnät kommer vi att ansöka om ledningsrätt via Lantmäteriet. Länk till annan webbplats.

En ledningsrätt omfattar, efter vad som bestäms i lantmäteriförrättningen, befogenheten att inom en fastighet vidta de åtgärder som behövs för att anlägga och använda ledningen. Större utrymmen eller ytor än vad som krävs för anläggning och drift av ledningen får ej nyttjas.

Vätternvatten kommer att kontakta och informera berörda mark- och fastighetsägare och erbjuda en möjlighet att teckna ett markupplåtelseavtal med Vätternvatten innan ledningsrättsförfarandet inleds. Läs mer om markupplåtelseavtal nedan.

För andra nyttjanderätter som inte omfattas av ledningsrätts- eller tillståndsprövning, vill Vätternvatten så långt det är möjligt träffa överenskommelser om villkor och ersättningar med berörda. Det kan handla om avtal för att utföra undersökningar, markarrenden, hyresavtal för lokaler eller rätten att använda enskilda vägar för transporter.

Ersättning

Markåtkomsten för tunnel och ledningar kommer att kompenseras med en engångsersättning till berörda fastighetsägare, vilket kallas för intrångsersättning. Läs mer om principerna för intrångsersättning i fjärde kapitlet i expropriationslagen Länk till annan webbplats..

För ytor som behöver nyttjas tillfälligt under byggtiden vill Vätternvatten avtala om nyttjande och ersättning med berörda fastighetsägare utifrån gällande normer och marknadsläge.

Kontakta mig om du har frågor

Vätternvattens markförhandlare heter Erik Blom. Kontakta Erik om du har frågor om markåtkomst.

Bild på VD göran Lunander

Markförhandlare

Markförhandlaren företräder Vätternvatten med ansvar för markåtkomst- och ersättningsfrågor gentemot fastighetsägare och andra parter som berörs av projektet. Även olika tillstånds- och fastighetsrättsliga frågor handläggs av markförhandlaren. Rollen bygger mycket på att via öppen och tydlig kommunikation skapa förutsättningar för att teckna avtal och överenskommelser med berörda, samt tillse att vi förhåller oss till gällande lagstiftning och praxis inom området för markåtkomst. Våra skyldigheter är minst lika viktiga som de rättigheter vi behöver för projektet, och målsättningen är att med lyhördhet och respekt för alla intressenter verka för ett ömsesidigt smidigt genomförande.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 20 Januari 2022 Uppdaterad: 17 Oktober 2022